top of page

מרכז "בשביל הכוכב" חרט על דגלו להנגיש טיפולים מבוססי ראיות,
אשר נבדקו מדעית והציגו יעילות בקידום ילדים עם אוטיזם.
First Grader

סדנאות

מרכז "בשביל הכוכב" מקיים סדנאות חשיפה והיכרות עם ה-PRT הן לטובת הורים והן לטובת אנשי מקצוע. ניתן לבצע באופן מקוון (Zoom) או פרונטלי.
סדנאות להורים:
א. חלק תיאורטי. בחלק זה ניתנת סקירה קצרה על השיטה, עקרונותיה הראשיים, הדגמת העקרונות ע"פ סרטוני מטופלים והדרכות על יישום העקרונות בבית.
ב. הדגמה בנוכחות (בהסכמת ההורים) של עקרונות השיטה בשילוב הילד.
סדנאות לאנשי מקצוע:
סדנאות לאנשי מקצוע בנויות מחלק תיאורטי מעמיק, כולל סקירה ספרותית מעודכנת על טיפולים מבוססי ראיות באוטיזם. הסבר עקרונות שיטת PRT,
הדגמה על ידי סרטונים. בחלק נוסף ניתנת גם הדגמה בסדנא על יישום העקרונות.
bottom of page