top of page

מרכז "בשביל הכוכב" חרט על דגלו להנגיש טיפולים מבוססי ראיות,
אשר נבדקו מדעית והציגו יעילות בקידום ילדים עם אוטיזם.
First Grader

התערבויות לגמילה

.אחת מהבעיות הנפוצות של הילדים על הספקטרום האוטיסטי - הקושי בתהליך הגמילה
.'הקשיים עלולים לכלול אספקטים רבים: סביבתיים, מוטוריים, תחושתיים, התנהגותיים, רגשיים וכו
.הספרות המחקרית ממליצה להתחיל מוקדם ככל האפשר בתהליך רכישת היכולות המסייעות לגמילה
,התהליך כולל את מוכנותו של הילד לגמילה, פירוק התהליך לשלבים קטנים, הכנת סביבת השירותים לנעימה ומכילה
.כתיבת סיפור חברתי המותאם אישית, שילוב משחק דמיון רגשי, תיאום ציפיות עם הצוות החינוכי וכדומה
.לבסוף, לכל ילד נכתבת תכנית ייעודית, ההורים מקבלים הדרכה וליווי צמוד כיצד יש ליישם ההליך בבית
bottom of page