top of page

,מרכז "בשביל הכוכב" חרט על דגלו להנגיש טיפולים מבוססי ראיות
.אשר נבדקו מדעית והציגו יעילות בקידום ילדים עם אוטיזם
First Grader

הדרכות הורים מקוונות

המרכז מאפשר הדרכה מקוונת בשילוב מפגשים פרונטליים בהתאמה אישית למשפחה.
הליך הטיפול המקוון:

א. מפגשי תיאוריה

שני המפגשים הראשונים הינם לטובת הנגשת התיאוריה העומדת מאחורי שיטת ה PRT. 

 

המפגשים מלווים בסרטונים מטיפולים שונים המדגימים את עקרונות הבסיס, משך כל מפגש כשעה.

בהמשך אפשר לצרף גם מטפלים נוספים של הילד, כך נוכל ליצור שפה משותפת בין כל אנשי הטיפול.

ב. העברת סרטונים

לאחר המפגשים התיאורטיים, ההורים יתבקשו לשלוח מס' *סרטונים קצרים.

 

בסרטונים אלו ההורים ינסו ליישם העקרונות אשר נלמדו במפגשי התיאוריה, ע"פ הנחיית המטפל.

לקראת ההדרכה הבאה, יישלחו הנחיות בדרך הנוחה ביותר להורים.

* לטובת שמירה על הפרטיות, לאחר ניתוח הסרטונים ומתן המשוב, הסרטונים יימחקו.

ג. פגישה מקוונת למתן משוב

לאחר ניתוח הסרטונים ע"י המטפל, תיערך פגישה עם ההורים, בה יינתן משוב על אופן היישום ומעקב על היעדים,

נקודות לשיפור ושימור, מתן הנחיות להמשך הטיפול.

ד. בניית אסטרטגיית טיפול

לאחר מס' מפגשים מקוונים ולאחר קבלת תמונת המצב מההורים, תיבנה בצורה משותפת תכנית טיפול כוללנית לכל תחומי הההתפתחות:

תקשורת מילולית ולא מילולית, קשב משותף, חיקוי, קוגניציה, מיומנויות חברתיות, משחק, עצמאות (לבוש, אכילה, היגיינה, מטלות) ומוטוריקה.

המטרות יהיו מדידות וגמישות. כאשר מבוצעת הערכה ניתן לדעת באופן אובייקטיבי האם הילד השיג המטרה או לאו.

* אין מניעה במקביל לשלב טיפולים פרונטליים על פי שיקולי יכולת יישום השיטה של הילד/הורה, התקדמות הילד, צרכים אישיים וכו'.

ה. הערכה מחדש

התכנית הנה דינמית וגמישה. אחת לפרק זמן תבוצע הערכה מחדש של המטרות ובחינתן.

במידה ויש מטרות שהושגו, יוחלפו באחרות מתקמדות יותר. במידה ויש מטרות שלא הושגו, נעשית חשיבה מחודשת וסיעור מוחות,

במידת הצורך מגבשים אסטרטגיית טיפול חדשה.

ו. קשר רציף עם ההורים

 

ההורים מקבלים ליווי מלא. ישנו קו פתוח, רציף וכנה בין המטפל וההורים. 
ההורים מוזמנים להיוועץ ולשאול המטפל שאלות בכל תחום הקשור לקידום הילד.
bottom of page