top of page

מהו אוטיזם ?

ASD  (Autism Spectrum Disorder)

אוטיזם מוגדר כהפרעה נוירולוגית התפתחותית - הפרעה המשתנה בהתאם לגיל ולשלבי ההתפתחות השונים. 
אוטיזם משתנה בביטויו מאדם לאדם, לכן נקרא גם ספקטרום-רצף
אוטיזם מתבטא בשני תחומים עיקריים: 
1. קושי עקבי בקיום תקשורת ו/או אינטראקציה חברתית.
2. דפוסי התנהגויות ו/או פעילויות ו/או תחומי עניין חזרתיים ומצומצמים. 
על מנת לקבוע כי אדם סובל מאוטיזם, יש לבדוק האם שני הסימפטומים הנ"ל מתקיימים יחד.

 

Kids with Capes
bottom of page